Bart Klink (1)

Peter Borger wrote Darwin Revisited: or how to understand biology in the 21st century. The dutch version was published in 2009 and a revised version was published in 2021. Bart Klink reviewed the dutch version of 2009. His criticism can be traced back to the dominant view of neodarwinism that tolerates no contradiction. Klink puts Borger on display as a misled biologist, who should have read the textbooks. I find it worrying that academic educated people as Klink defend neodarwinism* by belittling their opponents, as if evolution theory is beyond doubt. Biology education should pay more attention to the problems and debates that show that the discipline always includes alternative views, like punctuated equilibrium and dna from space.

* edit 20-03-2022: defend neodarwinism – litterally not true, because Klink defines neodarwinism in a narrow sense in stead of de broad sense used here; in that narrow sense Klink does not defend neodarwinism.

Ik wilde eigenlijk een stukje schrijven over de evolutietheorie in het onderwijs. Het onderwijs aan jonge mensen betreft geen steriele wetenschappelijke omgeving, maar gebeurt in een maatschappelijke context van jonge mensen met levensvragen. Bij veel mensen lijkt de evolutietheorie als een oorsprongsverhaal te fungeren en in elk geval wordt de theorie vaak gebruikt om andere opvattingen over de geschiedenis weg te zetten als achterhaald. Ik denk dat er vanuit de maatschappelijke en levensbeschouwelijke implicaties van de evolutietheorie in het onderwijs meer aandacht en reflectie moet zijn op de evolutietheorie en ruimte voor andere oorsprongsverhalen. Toen kwam ik deze recensie tegen.

Bart Klink schreef in 2009 een recensie van het eerdere versie van het boek van Peter Borger, waaruit ik binnenkort enkele onderwerpen wil bespreken. Klink heeft een academische achtergrond (Vrije Universiteit in Amsterdam). De titel van zijn recensie laat niets aan onduidelijkheid over:  De wetenschappelijke dwaalwegen van een creationistisch bioloog.

Het dominant narratief in onze samenleving van de evolutietheorie is een jubelverhaal. Klink: In de biologische wereld is de moderne evolutietheorie universeel geaccepteerd. Het is de grote verbindende theorie in de biologie. Het valt dan ook niet mee om een bioloog te vinden die deze theorie ontkent, …

Klink voert Peter Borger op als iemand die gelooft dat alle soorten een paar duizend jaar geleden, in zes dagen, door God geschapen zijn. Misschien staat dat in de versie van 2009 of heeft Klink dit uit andere bronnen. In elk geval kan ik dit niet halen uit het boek van 2021. Vervolgens zegt Klink: Een creationistische bioloog, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Volgens mij is dat een vooroordeel.

Klink vermeldt niet waarom Borger zich bekeerde tot het christendom. Bij de boekpresentatie in 2021 zegt Borger dat de onmogelijkheid van de evolutietheorie hem uiteindelijk bij het christendom bracht. God is voor hem een conclusie, niet een beginpunt. Daarom denk ik dat wat Klink hier schrijft, omdraait wat er aan de hand is: Het is dan ook niet verwonderlijk dat Borger zijn creationistische pijlen vooral richt op evolutie op moleculaire schaal. De vanzelfsprekendheid waarmee men in onze samenleving de evolutietheorie voor waar aanneemt, zegt mij dat het onderwijs tekort schiet. Binnen de academische wereld zijn de problemen goed bekend en wordt daar vrijuit over gesproken. Maar daarbuiten wordt het verhaal zo vereenvoudigd, dat men de indruk heeft dat de evolutietheorie staat als een huis. Je moet dan wel een gekke gelovige zijn om die te gaan aanvechten.

Klink vindt het opvallend dat Borger zijn pijlen steeds richt op wat Darwin zelf heeft geschreven, 150 jaar geleden. Dit blijkt niet alleen uit zijn ondertitel, maar ook uit de vele passages uit Darwins werk die hij aanhaalt om vervolgens te bekritiseren. Blijkbaar heeft Borger niet door dat de moderne evolutiebiologie Darwin al een tijd ontgroeid is (Koonin 2009). In die zin is Darwins tijdperk inderdaad ten einde, maar dat weten evolutiebiologen ook. Klink zou zichzelf de vraag kunnen stellen, waarom deze evolutiebiologen Darwins theorie niet verworpen hebben. Klink zou antwoorden dat Darwins theorie niet verworpen is. En daarmee zou hij onderschrijven dat wat Borger (en anderen) schrijven, actueel is.

Klink gaat verder: Darwin wist bijvoorbeeld niets over de moderne genetica, en dus ook niets over evolutie op moleculair niveau, terwijl juist dat het onderwerp is van Borgers boek. Het is dan ook hoogst merkwaardig dat Borger geen enkel modern handboek over evolutiebiologie aanhaalt (zoals Barton et al. 2007; Futuyma 2009). Als hij dat had gedaan, had hij geweten dat de evolutiebiologen nu veel meer weten dan Darwin, en zijn opvattingen vaak hebben genuanceerd en aangepast. Ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog verdere verfijningen en bijstellingen komen, dat is hoe wetenschap voortschrijdt. Klink is net als ik in een christelijke omgeving opgegroeid, en hij heeft die overtuiging verworpen. Is hij door zijn christelijke omgeving nooit met een kluitje in het riet gestuurd: als je dit leest, of dat, dan zal je het allemaal wel beter begrijpen? Is het niet juist dat je de basisvragen opzoekt en probeert te beantwoorden? Mensen die in een vakgebied werken, hoeven niet elk handboek te lezen dat door collega’s is geschreven. Ze zijn immers op de hoogte, terwijl deze handboeken de stand van zaken op een bepaald moment weergeven. Je mag ervan uitgaan dat Borger voldoende is geconfronteerd met alles wat zijn theorie weerspreekt, want desondanks is hij ermee naar buiten gekomen. Dat gebeurt niet lichtvaardig.

Klink vervolgt: Dit blijkt vooral op het moleculaire niveau. Borger heeft het constant over natuurlijke selectie, terwijl hier juist genetic drift een grote rol speelt (Barton et al. 2007; Futuyma 2009). Deze willekeurige veranderingen in het DNA, die selectief neutraal zijn (daarom spreekt met ook wel van de neutral theory of molecular evolution), waren Darwin natuurlijk onbekend, maar worden uitgebreid behandeld in de moderne handboeken. Wanneer eigenlijk alle voorbeelden van selectie het gevolg zijn van genetic drift, dan is het misschien tijd om de natuurlijke selectie van Darwin te verwerpen? Als het moderne onderzoek iets anders laat zien, dan Darwin dacht, dan hoeft Darwin toch geen credits voor het moderne onderzoek?

Klink vervolgt: Daar rept Borger echter met geen woord over. Borger heeft het wel een aantal keer over ‘neutrale selectie’, wat in de evolutiebiologie niet bestaat en ook een onzinnig begrip is. Selectie is immers per definitie niet selectief neutraal; daarom wordt het ook onderscheiden van genetic drift (wat dus wel selectief neutraal is). Borger maakt neutrale selectie dan ook belachelijk, maar er zijn blijkbaar collega’s die het voorstellen om Darwin overeind te houden.

Klink vindt zo’n gebrek aan verwijzingen naar moderne handboeken evolutiebiologie ontoelaatbaar voor iemand die meent zinnige kritiek te leveren op de moderne evolutiebiologie, zeker evolutie op moleculaire schaal. Ook dit is een manier om mensen met een kluitje in het riet te sturen. Het is ondoenlijk om van alle zwanen vast te stellen of ze wit zijn, maar wellicht vind je een zwarte zwaan. De verwijzingen missen in elk geval niet omdat Borger niet over de kennis uit de handboeken beschikt. Hij moest zich wellicht wel beperken tot hoofdzaken.

Hierna gaat Klink inhoudelijk in op het boek van Borger. Voor zover ik kan nagaan, komen alle onderwerpen die Klink bespreekt, ook naar voren in de versie van 2021. Het kan zijn dat Borger zijn formuleringen heeft aangepast voor meer duidelijkheid. Ik zal de komende tijd ingaan op de onderwerpen die door Klink zijn besproken. Dat geeft meteen een indruk van de inhoud van het boek. Zelf ben ik uiteindelijk meer geïnteresseerd in hoe Borgers boek kan bijdragen aan theorievorming over ID. Dat volgt daarna. Verder raad ik iedereen aan zelf het boek te lezen.

Klink (2) Geneste hiërarchie

5 reacties

 1. […] i.v.m. navigatie: door Bart Klink is uitgebreid gereageerd op het boek van Borger. René Fransen heeft erop gereageerd en op zijn […]

  1. Alle belangrijke aspecten in mijn boek, die gemeenschappelijke afstamming weerlegden (falsificatie van Weismanns doctrine), de futiliteit van selectie (door genetic redundancy) en het immateriele concept waarop biologie baseert (informatie) werden nooit behandeld door Bart Klink. Ook niet door Fransen, die bovendien loog deze over wat ik schreef over non-random mutaties (en dat wat ik erover schreef is inmiddels aangetoond). Kortom. het boek Terug naar de Oorsprong staat als een huis. Ik hoefde het slechts marginaal te veranderen, omdat vrijwel alles wat ik in 2009 schreef en voorspelde klopte.
   Peter Borger, auteur van TndO.

   1. Peter, dank voor je reactie. Bart Klink is de enige die de moeite heeft genomen om een uitgebreide recensie te schrijven. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij je op details aanvalt, terwijl hij de hoofdlijnen niet lijkt te doorzien. In elk geval wordt er erg langs elkaar heen gepraat en dat herken ik van andere discussies.

    Uiteindelijk draait het om geloofwaardigheid. Voor mij is de evolutietheorie een tweede taal, eentje die me niet eigen is geworden en ik verwacht na 25 jaar ook niet meer dat dat zal gebeuren. Gezien de ontvangst van je boek is er ook niet veel veranderd aan hoe mensen reageren op andere gezichtspunten ten aanzien van ET. Ik ben er in elk geval blij mee.

    (ik ben een bioloog die er op deze plek voor kiest anoniem te bloggen om in vrijheid over onderwerpen te kunnen nadenken, maar dat heeft andere redenen dan dit specifieke onderwerp)

 2. […] 18 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het eerste deel.3 […]

 3. […] op het bericht over Barbara Forrest besprak ik Bart Klinks recensie van het boek van Peter Borger. Ik vond het heel bijzonder dat een niet-bioloog een bioloog de les ging lezen over de biologie. Nu […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: